SeccióFonaments

Fonaments de la programació en Python

Repositori git

Trobareu el codi emprat en aquests capítols en aquest repositori git d’Azure DevOps.

Estem treballant en el web!